divendres, 27 de novembre del 2009

Matemàtiques en vertical

Introducció

Treballar verticalment vol dir treballar amb diferents nivells alhora. Això té aspectes molt positius: treball cooperatiu, col·laboració entre infants, autonomia, multiplicitat d'estímuls, diversitat de continguts, models variats, models lingüístics, però en té algun de negatiu, sobretot per la percepció del/la mestre/a ja que és una complicació de la feina, doncs cal tenir molt present els objectius específics establerts i alhora gestionar la diversitat.

És possible treballar verticalment les matemàtiques?

Jo primer respondria si les classes d’un nivell són homogènies. Si la resposta és no, i per tant en una classe d'un nivell tenim diversitat i la treballem, també hem de poder fer-ho amb diferents nivells. El què canviarà seran els continguts, caldrà valorar-los a llarg termini. I també la percepció que tenim de la feina que fem. Cal no tenir por de perdre el temps, ja que l’aprenentatge dels infants ve per molts canals i de moltes maneres.

Les condicions bàsiques per treballar verticalment podrien ser

- Organització de l'espai. La disposició de la classe ens determinarà quin tarannà donem a la feina. Si tenim les taules disposades de cara a la pissarra la interacció serà mestre alumne, unidireccional, mentre que si les disposem en forma de grups de quatre, per exemple, la interacció serà multidireccional, amb el mestre i amb els companys. També és cert que això comportarà més moviment i alhora un treball més cooperatiu.

- Organització del temps. Per tal de maximitzar recursos hem de tenir present que en una sessió es poden fer vàries tasques. Per exemple, mentre es treballa en grup un concepte ( es prepara el mercat ), d'un en un poden anar aprofundint sobre el què es treballa a l'ordinador.

- Organització dels continguts. Els continguts s’observen a final de cicle i de manera més genèrica a final d'etapa educativa. La majoria dels continguts no tenen una relació directa amb un nivell, és a dir, que si les multiplicacions s’introdueixen a cicle mitjà ( CM2) no vol dir que no s’hagin vist o intuït abans i per tant es pot treballar el concepte.

- Agrupaments. A l’hora de fer els grups podem optar per treballar per grups homogenis o bé heterogenis. Ara bé, ja dins del mateix nivell els grups són heterogenis i per tant, l’únic que varia és l’etiqueta que li posem.
Cal tenir moments també per a fer treball individual.

- Diversitat de recursos. Tant pel què fa a recursos materials com pel què fa a propostes d’activitats.


Activitats proposades

CÀLCUL I NUMERACIÓ

- Treball sistemàtic ( racons, hora setmanal... )- Bingo matemàtic amb resultats d'operacions- Parades de Sant Jordi ( sumar articles, preus, %, restar per beneficis... )- Preparar recepta per cuinar pastissos ( Calcular quantitats per X persones )- Càlcul mental- Dòminos de nombres- Construcció taules de multiplicar - Curses de daus ( suma, multiplicació donant daus segons nivell... )- Paper doblegat per anar obtenint fraccions.- El mercat. Muntar un mercat amb diferents embolcalls i preus i vendre... -REGLETS- Minicòmputer de Papy-Àbac, calculadora...- Memorització- Regle numeració

MESURA

- Antropometria. Primer ens mesurem i després mesurem a partir del nostre cos. - El temps. Ordenar dates de caducitat.- Comptar diners. De colònies, sortides...- Marcar recorreguts a l'escola i prendre'n les distàncies de diferents maneres ( Antropomètric, metre, cinta mètrica.- Mesura d'angles- Prendre mesures pati escola. Marcar terrenys de joc- Mesura distàncies de colònies, sortides sobre el mapa.- Cuinar un pastís- Paper vegetal i quadres per àrees. - Estació meteorològica- Mesures de quantitats d'aigua, temps,...

GEOMETRIA

- Distribució de l'aula- Classificació de diferents cossos o figures planes ( Els cossos dependrà de què volem treballar )- Mesurador d'angles- Tipus de rectes- Plànols a partir de capses.- Ús del diccionari per anomenar- Volums- Còncaves i convexes

PROBLEMES

- Preus colònies- Càlcul mental- Jocs comercialitzats -Enigmes matemàtics- Targes de problemes- L'oca matemàtica- Jocs de cartes

ESTADÍSTICA I PROBABILITAT

- Jocs de daus- Experièncis viscudes- Dades familiars- Dades de la classe, escola, poble...- Gràfiques amb dades- Estació meteorològica

Recursos

- Caixa matemàtica : Cintes mètriques, reglets, figures geomètriques, cordills, dòminos, daus variats ( blancs, normals, diferents mesures, dotze cares... ), tangram, cartes, cigrons, cinta aïllant de colors variats, cinta de paper, cartes amb taules de multiplicar, fitxes de problemes, ...

- Materials dels centres pedagògics. Un exemple, al Bages,
http://www.xtec.cat/crp-bages/html/maletes/maletes.html

- Per als mestres:
Toomates,
xtec.cat,
edu365,
Jocs comercials http://www.lapcra.org/
http://acte.xtec.cat/~scapella/formiga9/index1.htm

En aquests enllaços trobareu diferents activitats d'ensenyament aprenentatge:


Activitats de matemàtiques I


Activitats de matemàtiques II


Activitats de matemàtiques III


Activitats de matemàtiques IV