divendres, 29 de juliol de 2016

Calders suspèn en polítiques de reciclatge.

Això del reciclatge em preocupa. És quelcom que em porta de corcoll. Bàsicament perquè crec que si les coses es fan bé, s'expliquen bé i es donen les facilitats necessàries, aleshores tothom veu la virtut de reciclar i tots ens en beneficiem.
És lògic que si anem amb grans discursos mediambientals aquests no arribin a tothom. Parlar de l'escalfament global, de l'augment de deixalles i la manca d'espai per llençar-les, només colpeix a aquells que ja estan conscienciats i per tant, segurament ja reciclen. En canvi però, si toquem a la butxaca, sense apujar la taxa argumentant el gran esforç de reciclatge que es fa i a sobre es potencia amb campanyes, aleshores l'augment d'aquest és exponencial i tots en sortim beneficiats.
Durant anys a Calders s'ha potenciat el reciclatge. Es varen fer campanyes on es donaren compostadors, recollidors d'olis, adhesius per a les bústies per evitar la publicitat comercial, plantes amb compost, tres bosses diferents per separar els residus o bé un contenidor per la fracció orgànica i això, a la llarga, va fer que tothom s'hi impliqués. La despesa emprada per això era mínima comparada amb el benefici obtingut.  Només calia cercar, demanar i fer paperassa per aconseguir ajuts de la Diputació o qui fos, i malgrat la feina que representava pel regidor de Medi Ambient, els resultats gratificants ho compensaven.
Ara bé, des de la darrera legislatura, quan es va començar a ignorar la tasca feta, vivint dels rèdits obtinguts, posant contenidors a discreció o bé eliminant-ne alguns de tan necessaris com el d'envasos de la plaça -per allò de not in my back yard, no al meu pati- on es fan molts residus, l'augment de matèria de rebuig s'ha incrementat alarmantment.
Les polítiques que s'han fet en aquest sentit han estat, o bé nul·les o bé contràries i per tant, si fem un històric de reciclatge, veurem que estem en uns nivells molt inferiors a les dades del 2005 i per descomptat per sota de la mitjana catalana.
Durant un  temps es va estudiar la possibilitat de fer la recollida porta a porta. Es va fer un estudi i s'estava a punt per a implantar-ho. Ara bé, aquells estudis, a dia d'avui resten a un calaix, ja sigui per poc interès polític o per desinterès en la matèria.

És cert que reciclar requereix d'un esforç, que d'altra banda si no es veu compensat d'alguna manera per l'usuari, és difícil de fer. Per això, és important que el regidor que s'ocupi d'aquesta tasca hi estigui molt a sobre i s'ho cregui, perquè en aquest cas, sí que els petits canvis són poderosos. A Calders però, des de fa anys, no hi ha hagut cap canvi ni cap actuació en aquest sentit. Estem hivernant.