dilluns, 30 de novembre de 2009

Un mot aclaridor

La secretària d'Organització del PSOE, Leire Pajín, ha indicat que és sobre el "nostre estatut " sobre el qual el Tribunal Constitucional decideix, per la qual cosa confia que emeti " una bona sentència", mentre ha retret al PP les seves ganes de dividir amb aquest afer.

Després d'aquestes declaracions, cal dir res més sobre l'Estatut???

I jo que em pensava que l'estatut era dels catalans, redactat pels partits catalans a través d'una reflexió de país i referendat pel poble de Catalunya... Santa Innocència!

És d'ells? Doncs que se'l quedin. Per nosaltres, la Carta de Llibertat.

dissabte, 28 de novembre de 2009

Més que un club

Es discuteix darrerament de si està bé el posicionament , expressat en la persona de Joan Laporta, del Barça.
Uns diuen que no s'hauria d'involucrar en política essent el president d'una entitat esportiva, d'altres que no representa a tothom qui segueix el club.
Personalment crec que el problema és que els descol·loca. Quan hi havia el senyor Burns ( diguem-n'hi Gaspar ), era fàcil de predir les seves decisions però ara, els fa trontollar. No segueix l'estel·la estatal dels seus darrers predecessors.
El Barça té un gran poder mediàtic i es mou en un espai nacional que els és difícil de combatre. Cadascú, lògicament, intenta portar la batalla al seu terreny i desactivar d'aquesta manera, els avantatges que pugui tenir el rival per tal de vèncer.
En el cas del Barça, com que té una massa social molt àmplia i sobre els seus postulats els polítics no s'hi poden immiscir, car és una entitat, ataquen la separació de funcions.
En aquest cas sí que interessa no barrejar política i esport. Diuen, argumenten alguns, que barcelonistes de fora no estarien d'acord amb els postulats i addueixen a aquests per mantenir la insipidesa política, però no tenen en compte que el Barça el fa la gent de casa i els de fora s'afegeixen a un projecte complert.
Lligant naps i cols, si Catalunya vol competir internacionalment, encara que sigui esportivament, no podrà, perquè políticament no està bé que la part ( segons ells ) s'enfronti al tot ( segueixen ells ). Aquí no valdran motius esportius o arguments ociosos, es recorrerà a arguments polítics per negar-ne l'existència.
Així doncs, els mateixos arguments s'usaran segons els interessos o l'objecte de debat. Després reclamaran acatar i obeir les regles del joc, però no ens explicaran que és un joc que n'han confegit les regles. A més a més, els jutges d'aquestes regles en són ells mateixos, per tant, amb la tela que tenim, millor que el Barça i el seu president surtin amb estirabots allà on els cou, que acotar el cap mansament i així potser, a la llarga o tot serà política o tot serà esport.
Les coses clares i la xocolata espessa.

divendres, 27 de novembre de 2009

La meva amiga

Matemàtiques en vertical

Introducció

Treballar verticalment vol dir treballar amb diferents nivells alhora. Això té aspectes molt positius: treball cooperatiu, col·laboració entre infants, autonomia, multiplicitat d'estímuls, diversitat de continguts, models variats, models lingüístics, però en té algun de negatiu, sobretot per la percepció del/la mestre/a ja que és una complicació de la feina, doncs cal tenir molt present els objectius específics establerts i alhora gestionar la diversitat.

És possible treballar verticalment les matemàtiques?

Jo primer respondria si les classes d’un nivell són homogènies. Si la resposta és no, i per tant en una classe d'un nivell tenim diversitat i la treballem, també hem de poder fer-ho amb diferents nivells. El què canviarà seran els continguts, caldrà valorar-los a llarg termini. I també la percepció que tenim de la feina que fem. Cal no tenir por de perdre el temps, ja que l’aprenentatge dels infants ve per molts canals i de moltes maneres.

Les condicions bàsiques per treballar verticalment podrien ser

- Organització de l'espai. La disposició de la classe ens determinarà quin tarannà donem a la feina. Si tenim les taules disposades de cara a la pissarra la interacció serà mestre alumne, unidireccional, mentre que si les disposem en forma de grups de quatre, per exemple, la interacció serà multidireccional, amb el mestre i amb els companys. També és cert que això comportarà més moviment i alhora un treball més cooperatiu.

- Organització del temps. Per tal de maximitzar recursos hem de tenir present que en una sessió es poden fer vàries tasques. Per exemple, mentre es treballa en grup un concepte ( es prepara el mercat ), d'un en un poden anar aprofundint sobre el què es treballa a l'ordinador.

- Organització dels continguts. Els continguts s’observen a final de cicle i de manera més genèrica a final d'etapa educativa. La majoria dels continguts no tenen una relació directa amb un nivell, és a dir, que si les multiplicacions s’introdueixen a cicle mitjà ( CM2) no vol dir que no s’hagin vist o intuït abans i per tant es pot treballar el concepte.

- Agrupaments. A l’hora de fer els grups podem optar per treballar per grups homogenis o bé heterogenis. Ara bé, ja dins del mateix nivell els grups són heterogenis i per tant, l’únic que varia és l’etiqueta que li posem.
Cal tenir moments també per a fer treball individual.

- Diversitat de recursos. Tant pel què fa a recursos materials com pel què fa a propostes d’activitats.


Activitats proposades

CÀLCUL I NUMERACIÓ

- Treball sistemàtic ( racons, hora setmanal... )- Bingo matemàtic amb resultats d'operacions- Parades de Sant Jordi ( sumar articles, preus, %, restar per beneficis... )- Preparar recepta per cuinar pastissos ( Calcular quantitats per X persones )- Càlcul mental- Dòminos de nombres- Construcció taules de multiplicar - Curses de daus ( suma, multiplicació donant daus segons nivell... )- Paper doblegat per anar obtenint fraccions.- El mercat. Muntar un mercat amb diferents embolcalls i preus i vendre... -REGLETS- Minicòmputer de Papy-Àbac, calculadora...- Memorització- Regle numeració

MESURA

- Antropometria. Primer ens mesurem i després mesurem a partir del nostre cos. - El temps. Ordenar dates de caducitat.- Comptar diners. De colònies, sortides...- Marcar recorreguts a l'escola i prendre'n les distàncies de diferents maneres ( Antropomètric, metre, cinta mètrica.- Mesura d'angles- Prendre mesures pati escola. Marcar terrenys de joc- Mesura distàncies de colònies, sortides sobre el mapa.- Cuinar un pastís- Paper vegetal i quadres per àrees. - Estació meteorològica- Mesures de quantitats d'aigua, temps,...

GEOMETRIA

- Distribució de l'aula- Classificació de diferents cossos o figures planes ( Els cossos dependrà de què volem treballar )- Mesurador d'angles- Tipus de rectes- Plànols a partir de capses.- Ús del diccionari per anomenar- Volums- Còncaves i convexes

PROBLEMES

- Preus colònies- Càlcul mental- Jocs comercialitzats -Enigmes matemàtics- Targes de problemes- L'oca matemàtica- Jocs de cartes

ESTADÍSTICA I PROBABILITAT

- Jocs de daus- Experièncis viscudes- Dades familiars- Dades de la classe, escola, poble...- Gràfiques amb dades- Estació meteorològica

Recursos

- Caixa matemàtica : Cintes mètriques, reglets, figures geomètriques, cordills, dòminos, daus variats ( blancs, normals, diferents mesures, dotze cares... ), tangram, cartes, cigrons, cinta aïllant de colors variats, cinta de paper, cartes amb taules de multiplicar, fitxes de problemes, ...

- Materials dels centres pedagògics. Un exemple, al Bages,
http://www.xtec.cat/crp-bages/html/maletes/maletes.html

- Per als mestres:
Toomates,
xtec.cat,
edu365,
Jocs comercials http://www.lapcra.org/
http://acte.xtec.cat/~scapella/formiga9/index1.htm

En aquests enllaços trobareu diferents activitats d'ensenyament aprenentatge:


Activitats de matemàtiques I


Activitats de matemàtiques II


Activitats de matemàtiques III


Activitats de matemàtiques IV

Que acceptin pop com a animal de companyia...

Ben galdosa ha quedat la nena de papà. Volia sortir a la foto i la veritat, posant-la al costat d'un somalí emmanillat destacaria la seva bona figura post-mamà, digne d'una alimentació mai mancada i unes cures generoses, mentre el noi, - moment per a la demagògia - presentaria un aspecte raonable després d'haver mancat no pocs àpats i viscut moltes batalles.
Ara bé, no entrarem tampoc en debats de rescats, ja es veu que segons quan és lícit abonar - tipus peatges catalans - el preu reclamat, ni en afanys de protagonisme bèl·lic de la ministra, sinó el perquè de les llagrimoses imatges de familiars i d'una premsa bolcada a un segrest injustificable, atacant pràcticament tot Somàlia, sense preguntes, sense rascar per veure'n què hi ha a sota. Són tant dolents? Segur? Pirates? Qui són els pirates?
Un article deixa ben retratats aquests buscadors de la veritat i justícia dins d'un plat de sopa. Potser em queda lluny i la veritat, no em preocuparia gaire, si no fos perquè s'entesten a mantenir-me dins d'aquesta maquinària estatal i per tant me'n fan corresponsable.
Caldria començar a entonar el mea culpa, caldria que l'estat acceptés també les regles de joc que li són desfavorables, no només en la pesca sinó també amb els drets reconeguts internacionalment, com és els de les Nacions Unides.

dimecres, 25 de novembre de 2009

Rebent de totes bandes

Sóc crític amb TV3, doncs crec que hauria de ser més de país i sembla que cada cop va a menys. Tot i això no li negaré el poder que té i no li negaré tampoc, la feina que fa.
Segurament fa més per la normalització del català, passant uns bons dibuixos o una sèrie enganxosa, que qualsevol campanya del Departament de Política Lingüística. I a sobre arreu dels Països Catalans, sí senyor.
Aquest virtut és alhora el seu taló d'Aquil·les. Per aquesta feina, per aquesta capacitat d'agermanar pobles al davant d'una pantalla, estats i en especial nacionalistes espanyols o francesos, engeguen croades per fer-la callar.
Anihilant-la, pretenent anihilar aquesta realitat plasmable d'història comuna, de pobles germans.
D'una banda a la Catalunya Nord, que aprofitant l'arribada de la TDT, finalment aconseguiran allò que no aconseguiren amb la digital, que desaparegui el català de les seves ones, excepte, això sí, a l'hora setmanal de la televisió francesa, valgui per conservar com a folklore.
Per altra banda al País Valencià, sí, PAÍS VALENCIÀ en majúscules, i a qui li piqui, que es rasqui. Allà, els mateixos que defensen el bilingüisme al principat, per allò d'imposar subtilment la llengua forta sobre la feble, neguen el suport a una llengua perquè es marceixi a les seves terres, impedint que el senyal de TV3 arribi a València, impedint així el bilingüisme a casa.
I la darrera, a la Franja, també per l'apagada analògica. Si els anirà de bé això de la modernitat.
Subtilment van tancant fronts. Van fent callar allò que és català, com feren els maleïts Felips, que dividiren per vèncer, canviant terres catalanes per una pau seva, amb la ferma voluntat d'afeblir el sentiment de país.
Ara però, la divisió ve a partir d'erosionar a nivell lingüístic. Un cop es trenqui aquest nexe, potser serà més difícil defensar la realitat dels Països Catalans i així, serem assimilats, absorbits, païts i com no, finalment cagats.

dimarts, 24 de novembre de 2009

Activitats de matemàtiques

Fitxes d'activitats


Treball sistemàtic

BLOC MATEMÀTIC. Càlcul i problemes

Material.

Fitxes de càlcul de diferents nivells. Fitxes de problemes, calculadores.

Agrupament.

Treball individual

Durada.

Durant tot el curs, cada setmana una estona.

Desenvolupament.

En un classificador hi ha fitxes de càlcul ordenades per dificultat. En un altre apartat hi pot haver fitxes de problemes. Cada infant agafa una fitxa de càlcul i la fa. Un cop acabada l'ensenya al /la mestre/a i aquest hi dóna un cop d'ull. Si està ben operat en general, podrà dir-li que ho corregeixi amb calculadora. Si hi ha errors que denoten que no ha entès l'operació, caldrà que la refaci després d'haver-li explicat de nou. Quan l'acaben, agafen una de problemes i així successivament. Paral·lelament poden anar-se posant als ordinadors per a fer treball de càlcul i problemes a l'ordinador.

Treball vertical.

Tot i ser un treball individual, va bé que puguin parlar i ajudar-se, ja que quan tenen dubtes sovint consulten al company i aquest a l'ajudar-lo, TAMBÉ està treballant matemàtiques, consolidant un coneixement.

TIC: Jclic: Càlcul mental del Quinzet, Algorisme de la divisió, Multiplica- multiplica, sèries d'operacions...

D'altres: http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/joc_operacions/joc_operacions.html

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/maquina_calcular/maquinaCalcular.html

Temporització: Setmanalment

Càlcul mental

BLOC MATEMÀTIC. Càlcul i Problemes

Material.

Graella de respostes o full en blanc per respondre, dossier amb problemes

Agrupament.

Individual

Durada.

Durant tot el curs periòdicament

Desenvolupament.

El mestre passarà el dossier a un infant que llegirà, primer en veu baixa per a ell i després dos cops en veu alta un problema. Quan els infants ja han respost, giren el full o ho tapen. Es passa el dossier a un altre infant i es torna. Es poden fer 5 o 10 problemes. La correcció després es fa en veu alta i per torns.

Treball vertical.

Si bé estan seriats per a un determinat nivell, cada problema es pot fer per diferents nivells, ja abasten una franja molt ampla.

TIC: Problemes del Quinzet http://www.xtec.es/~aporta1/mates/mates1.htm

Temporització: Setmanalment


Distàncies de les sortides.

BLOC MATEMÀTIC. Mesura i càlcul

Material.

Atles, plànols, cordills, metres, regles.

Agrupament.

Per parelles o grups de tres.

Durada.

A partir d'una sessió i es pot anar fent a les diferents sortides.

Desenvolupament.

Un cop s'ha determinat on s'anirà d'excursió o de colònies es mesurarà la distància sobre plànol a aquests indrets. Després es podrà fer la conversió utilitzant l'escala.

Treball vertical.

Fer ús de l'escala requereix un grau de coneixement de les quantitats i el càlcul, però es poden fer comparacions amb distàncies conegudes i a partir de comparar-ho veure'n la relació. També es pot fer abans dins del poble, marcar un recorregut, calcular-ne la distància i després comprovar-ho al lloc.

TIC: http://www.icc.es/web/content/ca/index.html

Temporització: Abans de cada sortida


Estació meteorològica

BLOC MATEMÀTIC. Mesura, càlcul, probabilitat i estadística.

Material.

Termòmetre, pluviòmetre, anemòmetre, baròmetre, cartolina, fulls de gràfiques.

Agrupament.

Grups de quatre

Durada.

A partir de dues sessions i tot el curs.

Desenvolupament.

Podem tenir tots els aparells o només un o dos... A la primera sessió ens familiaritzarem amb ells amb tot el grup classe. Podem fer diferents activitats per a conèixer com funcionen, tot i que estaria bé que ho descobrissin sols a partir de l'experimentació. Un cop sabem com funciona cada aparell, confegirem una graella d'observació, cada grup la seva i una per classe on cada dia s'anotaran les dades. A final de setmana o del mes es pot representar gràficament l'evolució de cada dada i fer previsions.

Treball vertical.

Bàsicament tots els infants poden llegir les dades i anotar-les, després podrem determinar la tasca de cadascú, segons el nivell, de què se'n fa amb les dades. Pot introduir-se l'excel per tal d'anotar les dades.

TIC: Programa Excel.

Temporització: Setmanalment / Quinzenalment


Jocs comercialitzats.


BLOC MATEMÀTIC. Problemes, càlcul, estadística.

Material.

Diferents tipus de joc. Possibles jocs:

- Awalé

- Rummi classic

- Sortilegis

- Escacs

- Marcar requadres

- Jocs de cartes: el 15, el 7 i mig, parelles...

- Master mind

- Nim

- Joc de l'oca

- Parxís

Agrupament.

Dependrà del joc

Durada.

Pot fer-se setmanalment

Desenvolupament.

Hi ha diferents jocs de taula que poden servir per a treballar molts aspectes i de manera lúdica. A més a més les franges d'edat que abracen són amples i són molt recomanables per a treballar diferents nivells.

Treball vertical.

TIC: http://www.xtec.cat/crp-bages/html/maletes/maletes_mates.htm

Temporització: Setmanalment / Quinzenalment

Parades de Sant Jordi, viatge de final de curs...

BLOC MATEMÀTIC: Càlcul - Problemes

Material.

Allò que es vendrà, calculadora.

Agrupament.

Individual o per parelles.

Durada:

D'una a dues sessions a més de les que es necessiten per a vendre.

Desenvolupament:

Quan per Sant Jordi es fa la parada, aquesta activitat està molt bé que la portin els mateixos infants. Un cop arriben els materials per a vendre a l'escola, caldrà fer un llistat del nombre de materials a vendre, classificant-ho, marcant els preus reals i sumant tot el què val. Després s'haura d'afegir una quantitat que seran els guanys i finalment veure'n el benefici. També és important que els infants puguin tocar, comptar fent piles de diners i amb tota llibertat.

Treball vertical.

Es pot fer de vàries maneres. Una és repartir la feina segons la dificultat. Uns comptaran articles, sumaran els preus que hi ha marcats, si hi ha roses multiplicaran i d'altres podran comptar, per exemple el % a afegir de preu. A l'hora de comptar els diners que hi ha, tots els nens i nenes ho haurienn d'anar fent. O bé tots fan el mateix però els infants més petits poden usar la calculadora per a fer les operacions més complexes, treballant amb un company més gran i comprovant el resultat.

TIC: http://www.edu365.cat/euro/botigues9.htm

http://www.educalia.org/externs/euroclik/c/compra_joc.html

Temporització: Anualment


Cuinar pastissos

BLOC MATEMÀTIC. Càlcul - Mesura

Material.

Ingredients per a cuinar, estris de cuina.

Agrupament.

Per grups de quatre persones.

Durada.

4 sessions.

Desenvolupament. A la primera sessió es treballa sobre el procediment de fer un pastís, els passos a fer, què es necessita. A les dues següents sessions es treballa sobre la recepta del pastís. Aquest es pot fer per a cada festa. A partir de diferents receptes que hauran portat els nens i nenes ( se'ls haurà avisat abans ) se'n escollirà una entre tots. Un cop escollida, caldrà primer de tot passar els ingredients que estan per a quatre persones, en general, a la classe. Hi ha grups que els és més fàcil primer calcular per a una persona i després per a la classe i d'altres ho fan directament. Un cop s'ha esbrinat quina quantitat de cada s'haurà de portar, els mateixos nens hauran de plantejar com es repartirà per a tota la classe i cada grup s'haurà de repartir el material de cuina necessari. La tercera sessió és la de cuina, mesurant quantitats i anar seguint unes instruccions.

Treball vertical.

Possiblement la variació més gran serà en l'ajut que donarem als infants. Les pistes seran més o menys explícites segons el nivell on estan.

TIC: Recerca de receptes. http://www.lesmevesreceptes.com/receptes

http://www.guardia.cat/cuina/index.html

Temporització: Trimestralment


De segones lectures


Un bon amic, que ara ja comença a ser un vell amic, fa uns anys ens va regalar una cançó als seus amics. No és que la fes ell, tot i que n'escriu, sinó que la va escoltar vés a saber on i potser per la melodia o potser per la lletra, se la féu seva i des d'aleshores l'acompanya.
Aquell dia no li vaig donar massa importància, estava entre moltes altres en un cd ple de cançons i la veritat, no em seduí especialment, tot i que m'agradà.
Fa poc però, trobant-nos de nou sense les presses de sempre, per allò de fer la castanyada, prengué la guitarra i la cantà amb el seu fill. Jo la recordava vagament, tot i que des d'aquells dies no l'havia tornat a sentir pràcticament i potser per records comuns o potser pel vi de després de dinar, quan començà de nou vàrem viatjar plegats.
Un silenci dolç s'instal·là a casa i escoltant aquelles veus càlides ens quedarem mirant sense veure, només escoltant, gaudint de la peça.
De nou revisquérem històries comunes, hores alegres passades a la casa que compartírem temps enrera amb d'altres o bé a la muntanya tot trescant, però també algunes de molt doloroses, potser les més, de pèrdues que marquen i deixen un buit per sempre, malgrat que el temps passi i d'altres persones es presentin.
Avui, per atzar, l'he tornat a sentir i potser després de llegir-ne un fragment més atentament, he pogut veure-hi quelcom i me l'he fet més meva i qui sap si també m'acompanyarà després d'aquella vetllada. Ara, jo hauré de recórrer a un reproductor de cd per escoltar-la.
Amb el seu permís, em permeto també regalar-vos-la, doncs potser a algú també l'acompanyarà.

És d'en Mikel Laboa i diu quelcom com:

" Si li hagués tallat les ales, haguera estat meu, no s'hauria escapat. Però així hauria deixat de ser ocell. I jo ... el què jo estimava era l'ocell. "

diumenge, 22 de novembre de 2009

L'estatutet de Catalunya

Al títol preliminar de l'estatut hi ha dos dels articles que més porten de corcoll als del Tribunal Constitucional, allà a Madrid. Són l'article 1 que defineix Catalunya i el 8, que parla dels Símbols.
Veient la dificultat d'encaixar unes definicions tant clares i senzilles, acordades pels partits catalans i referendades, encara que minsament, per la població de Catalunya, he intentat veure d'on ve el problema.
I si aquest no ve de l'objecte d'estudi, vull creure que després de tot el periple hauria de ser una llei aprovable, m'he decidit a mirar els estudiosos.
La composició del tribunal és singular. Està format per dotze magistrats. Tres són de diríem, vaja, dirien ells, de comunitats històriques o dit com és, de nacions diferents a l'espanyola.
N'hi ha un de Montevideo. Suposo que fa molt que és a l'estat, si no és que hi va anar de petit i en sap força sobre la història de Catalunya també.
Dels altres, si els situeu en un mapa, veureu que us aneu movent pel centre de la pell de brau, Castelles vàries, excepte algun saltiró escadusser a Osca o Andalusia.
El que em fa més gràcia és el vot del García Calvo. Si mireu a la pàgina del tribunal, surt a la composició actual, tot i que... està mort! Votarà per correu?
Així doncs, de dotze n'hi ha poquets que no tinguin com a únic referent la nació espanyola i per tant, força condicionats amb la seva veritat absoluta.
Vist amb qui ens les juguem, que de fora vingueren i la casa ens decoraren, jo ho tinc clar.
Amb o sense estatut, adéu i bon viatge.

dijous, 19 de novembre de 2009

Per què no se'n parla a TV3?

Si ens refiem del què surt a les notícies de televisió, la consulta popular pel dret a l'autodeterminació s'ha extingit. De cop i volta s'ha fos. Els actes que se celebren arreu del país són fum. Res de res. Ningú no es mou, ningú segueix l'estela iniciada pels arenyencs.
Doncs bé, malgrat que centenars de persones, qui sap si milers, es mouen per activar un país, res de res. Ni un trist mot al noticiari.
Ja no se'n parla, ningú diu ni piu i només en sabem de la seva existència pels mitjans de comunicació escrits, i només alguns. Sort d'aquests, que si no...
Ara, sapigueu que les consultes van endavant, uns 180 municipis han fet el pas i la nostra, TV3, tot i així tampoc no en parla.
Per això, vull fer-vos seguir un correu que m'ha arribat i si ho creieu convenient, envieu-lo a les adreces següents comunicacio@ccma.cat, politica@tv3.cat, premsa@tv3.cat i la més important, emaymo.j@tv3.cat, de l'Ernest Maymó, Cap d'edició dels Serveis informatius de TV3.
Qui sap, potser després en començaran a parlar, tot i que no els interessa massa, malgrat que és un fet capdalt doncs per primer cop, els catalans podrem dir què volem.

Així doncs, aquí teniu un model d'escrit per enviar:

Benvolgudes, benvolguts,

Arran de la consulta popular d’Arenys de Munt del 13 de setembre (13-D), la societat civil catalana, s’està organitzant per demanar al Parlament Europeu el dret a poder fer una consulta democràtica sobre la independència de Catalunya.

El proper 13 de desembre (13-D), més de 180 municipis catalans, amb les mateixes normes i criteris, faran la consulta, per poder sumar tots plegats i expressar a la comunitat internacional, quina és la voluntat d’aquest país, i una gran quantitat de pobles ho estan preparant per al 2010.

Aquesta nova via neix de les Directrius europees, aprovades per tots els estats que la composen, inclòs l’Estat espanyol.

Sens dubte estem iniciant el camí històric de fer realitat la nació catalana com un estat de dret, independent, democràtic i social integrat a la Unió Europea, si així ho decideix de manera democràtica la ciutadania.

Els mitjans de comunicació escrita, en fan un ressò discret, però els grans mitjans corporatius de ràdio i televisió, obvien aquests fets per consignes que coarten la llibertat dels professionals dels mitjans informatius.

Per què TV3 no informa a la ciutadania de totes les activitats que s’estan fent arreu de Catalunya a l’entorn de les consultes sobiranistes del 13-D?

PER QUÈ TV3 NO INFORMA als propis CATALANS que comencem a canviar el rumb de la nostra història?

Atentament,

xxxxx"


Potser després de milers de correus, un dia en sortirà un breu al telenotícies, entre l'eufòria dels resultats de la selecció veïna i els accidents a Villabotijos d'Avall...
Ah, a més tenen un repte gran. El dia 13 hi ha la Marató i tindran el dilema del seguiment. Què prioritzaran, un espectacle mediàtic de la casa o bé un episodi del país que pot esdevenir el tomb en la història de la nació?
Jo molt em temo que veurem més balls de saló i col·loquis soporífers que un seguiment a peu d'urnes.

dimarts, 17 de novembre de 2009

Cornuts i pagar el beure

Quins nassos!
Avui al migdia, mentre prenia el cafè, he fullejat el diari i sorpresa meva, he xocat, perquè ha estat un xoc, amb una notícia d'aquelles de casa, de solera.
Deia el diari que una gran part de la inversió de la Generalitat al Bages pel 2010, un 10% del pressupost, anirà destinat a tapar el runam salí de Vilafruns.
Quins pebrots!
Ara entre tots haurem de subvencionar el què d'altres embruten mentre s'enriqueixen.
Sí, ja ho sé, molta gent treballa directament o indirecta per les mines, però potser no és amb l'erari públic que s'ha de corregir els excessos d'altres. Potser com la de gos, cadascú hauria de recollir la merda del seu.
I si argumenten que ells no ho van abocar, que quan Iberpotash va comprar aquesta mina el runam ja hi era, que podria ser, no n'estic segur del tot, potser ho haurien d'haver tingut en compte, doncs si jo compro un solar brut, ja m'espavilaré a netejar-lo.
Per cert, podríem recordar-los també que una de les muntanyes més altes del Bages, si no n'és la més, és la del runam del Cogulló i que aviat ja no caldrà anar al mar del Nord a pescar, doncs trobarem sardines al Llobregat.
Gens malament tenir peix blau a tocar de casa.
Ara, abans la Generalitat no comenci a pagar per restaurar al pati d'altri, potser caldria fer un toc d'atenció als d'Iberpotash i que facin com a Alemanya, que tornin a entrar els residus a les galeries tancades o que en facin el què vulguin mentre no ens hipotequi el futur.
Ja n'hi ha prou de voler a qualsevol preu empreses al territori sense contrastar la seva incidència sobre el terreny. Tenim un país petit que pateix agressions d'arreu i a nosaltres ens toca de tenir-ne cura obligant a respectar-lo, ja que el dia menys pensat, les empreses marxaran o plegaran deixant enrera una factura de difícil pagament i emportant-se el millor del país.

dilluns, 16 de novembre de 2009

Som diferents, som iguals.


Feia temps que ho dèiem. Feia temps que sonava la possibilitat d'una sortida amb família, i és clar, l'estiuet de Sant Martí... doncs aprofitem-ho que els nens s'ho passaran bé.
L'objectiu qualsevol, tranquil i proper per tal de no haver de fer massa hores en cotxe.
- I si anem a la Garrotxa, allà a la Fageda? Proposa el Shackleton de la colla.
És clar, com no se'ns havia acudit. És proper i està tan bé...
I ja ens teniu a tots, dies després, carregats com rucs a la carretera. Ja se sap, si vas amb nens petits cal portar de tot, estil navalla suïssa però a la llauna del cotxe, ben segur.
Arribat el dia, al migdia, havent passat pel pràctic i discutit túnel de Bracons, arribem a la Garrotxa. Una destinació idíl·lica, magnífica, silent, tranquil·la, acolorida i fresca. El súmmum de la natura. Un paradís terrenal, si més no als fulletons, perquè allà, un formiguer. Ni silent, ni tranquil ni res de res.
Gent i més gent, i encara més gent. Segurament la capitalitat catalana es va desplaçar durant unes hores, just les que nosaltres hi fórem. No per nosaltres òbviament, però ens hi trobàrem.
Les úniques fotografies de paisatge, al zènit, és clar. Arran de terra impossible, sempre amb el cap d'algú o l'esquena d'algú altre per allà.
Ara bé, malgrat la gentada, malgrat l'entatxonament, és un lloc d'aquells que convida a tornar-hi, que desperta sensacions. Mira que no m'agrada la gentada, però la Fageda i els volcans no els avorriré. Malgrat hi hagi més gent que fulles.
Potser un altre any hi anirem a l'estiu, a l'hivern o entre setmana, qui sap, una escapada fora de programa.
Perquè aquest cap de setmana, veient els que érem, vàrem pensar allò de tots som diferents, tots som iguals o si més no tenim pensades semblants.
Per cert, dilluns a la feina comentant la jugada, un parell de companyes també em digueren que hi havien estat. Ara, com en Wally, impossible de trobar-les.

divendres, 13 de novembre de 2009

Un començament de traca i mocador

La traca. Déu ni do. M'han passat un enllaç d'aquells que em posa la pell de gallina, que m'esvera i em sacseja. Sentir-lo em fa sentir especial, veure que potser no estem sols i que, qui sap, si també hi ha qui ho diu des d'un micròfon a tota ona, potser és que encara hi ha esperança. Potser no està tot perdut.
Diem-ne, tòfona negra, mel i mató o delicatessen. Un arxiu per escoltar i gaudir. Una erupció verbal que necessita de cert temps per a ser païda, però que després, un cop es digereix, va deixant un sabor agradable al paladar i una sensació d'escalfor al cos.
És el davantal del 30 - 10 - 2009, un descobriment per a mi.
En aquest enllaç trobareu aquest bocí de mel, posant nom a molt.
Llepeu-vos doncs els bigotis i gaudiu-ne.
El mocador. Només comparable a una cançó especial.

Activitats de matemàtiques II

Comptar diners

BLOC MATEMÀTIC. Càlcul i mesura

Material.

Diners

Agrupament.

Grups de tres

Durada. A partir d'una sessió.

Desenvolupament.

Un cop s'han recollit els diners d'una sortida, d'una parada, de les colònies... donar aquests als infants de manera que hain de calcular quant hi ha.

Treball vertical.

Depenent de l'edat ho agruparan de diferents maneres o necessitaran pistes, tot i que si treballen en grup arribaran a un acord fent piles, per exemple.

TIC: Jclic


Distribució de l'aula

BLOC MATEMÀTIC. Geometria

Material.

Agrupament.

Grup classe

Durada.

Mitja sessió

Desenvolupament.

Un cop els nens i nenes trien el lloc on seure, si ho fan ells, es dibuixa un plànol esquemàtic de l'aula on hi ha algun element de referència ( porta, taula mestre/a ... ) i ells han de col·locar-se al seu lloc. Pot anar-se variant la direcció des d'on està l'observador.

Temporització: Mensualment

Bingo Matemàtic

BLOC MATEMÀTIC. Càlcul - Geometria

Material.

Fitxes amb les taules de multiplicar, sumar, restar o dividir que poden confegir els mateixos nens i nenes al començament de la sessió. A una cara la operació, al darrera el resultat.

Cartolina, bossa de cigrons, mongetes o quelcom per marcar.

Agrupament.

Individual o per parelles.

Durada.

Una sessió per a preparar el material i una per jugar. A partir d'aleshores es podrà anar jugant puntualment per repassar les taules.

Desenvolupament.

Els infants dibuixaran una graella les dimensions de la qual dependrà de a qui va dirigida l'activitat, pot ser de 5 x 5, 10 x 10... És important que la graella també la dibuixin ells, ( Percepció espaial ), encara que no quedi del tot bé. Després a cada requadre s'hi escriurà el resultat de les operacions que hem escollit.

Un cop la graella dibuixada, s'anirà traient les fitxes amb les operacions i es dirà el resultat. Cadascú el buscarà i el marcarà. La fitxa es donarà a un nen/a i després, quan algú canta línia o bingo, es fa al revés es diu el resultat i qui té la operació ha de d'aixecar la mà.

Treball vertical.

És una activitat que pot fer-se a diferents nivells alhora. Pels més petits poden usar una taula de resultats i els més grans no, o bé els que ja se saben les taules de memòria i els que no. A l'hora de confegir les taules sempre poden els més grans ajudar als més petits. Ull, ajudar, no fer.

TIC:


Dòminos matemàticsBLOC MATEMÀTIC. Càlcul, numeració, geometria.

Material.

Cartolina, escaires i cartabons, retoladors,

Agrupament.

Grups de quatre, per exemple.

Durada.

2 sessions mínim.

Desenvolupament.

Primer cal escollir la temàtica. Dins d'una aula poden fer-se de diferents blocs matemàtics o bé del mateix però canviant els valors. Per exemple, tots treballem les fraccions, les multiplicacions, els polígons o bé se'n dóna a escollir o a cada grups se li diu segons les seves necessitats. Primer hauran de crear els 7 valors que es repeteixen, tot i que poden expressar-se de diferent manera. Per a dir el 36, poden posar 35 + 1, 6 x 6 , els costats de 6 hexaedres ... i després caldrà escriure'ls tots en un full abans de passar-ho a la cartolina. En la darrera sessió tots jugaran amb tots els dòminos, hi podrà haver un full de claus de resposta per a les operacions, de manera que serveixi de guia.

Treball vertical.

Les mateixes operacions escollides agruparan de diferents manera, tot i que tots faran un dòmino a l'hora.


Construcció de taules de multiplicar


BLOC MATEMÀTIC. Càlcul

Material.

Cartolina, escaire i cartabó, reglets.

Agrupament.

Individual o per parelles.

Durada.

Depèn del nivell

Desenvolupament.

Primer de tot cal dibuixar la graella 10 x 10. Segons els nivells se'ls pot donar aquesta taula ja dibuixada. Després amb l'ajut dels reglets es pot anar omplint la graella. Pot fer-se tota de cop, pels grans o bé per columnes amb els més petits, de manera que poc a poc l'aniran tenint plena.

Treball vertical.

Fent la graella, usant reglets, l'ordinador, una calculadora o altre material... Cal però que abans d'usar res s'entengui què vol dir multiplicar.

TIC: http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/joc_operacions/joc_operacions.html

http://www.xtec.es/~jarderiu/quia/taules_multi/taules_bs.html


Curses de daus


BLOC MATEMÀTIC. Càlcul i geometria

Material.

Full quadriculat, daus, calculadora

Agrupament.

Per parelles o grups de tres

Durada.

Pot fer-se sovint i acaba quan acaba la partida

Desenvolupament.

En un full quadriculat es dibuixa un circuit. Després cal anar llençant els daus i fer o bé l'operació que surt si tenim un dau d'operacions i ja poden sortir-ne vàries o bé l'operació establerta. Un cop calculat el resultat la parella verifica el valor amb la calculadora. Si surt bé, abança aquell valor, sinó, no es mou.

Treball vertical.Al triar l'operació es varia la dificultat.


Obtenir fraccions amb paper doblegatBLOC MATEMÀTIC. Numeració i càlcul

Material.

Fulls blancs, de colors, tisores

Agrupament.

Individual o per parelles.

Durada.

Dues sessions.

Desenvolupament.

Introduir la part d'un nombre a partir d'anar doblegant un full. Veure les fraccions més bàsiques 1/2, 1/4, 1/8. Anar veient després, tot pintant diferents parts les equivalències.

Treball vertical.

Es pot complementar amb treballs a l'ordinador.

TIC: Jclic.


El mercat


BLOC MATEMÀTIC. Càlcul i problemes

Material.

Diferents embolcalls de diferents productes, calculadora, fulls per operar.

Agrupament.

Es pot disposar la classe en dos grups o bé treballar en petits grups de compradors i venedors.

Durada.

Dues sessions

Desenvolupament.

La primera sessió caldrà portar diferents embolcalls de diferents productes i després posar-hi preu. El preu pot ser el real, si volem treballar amb decimals, o bé inventar-lo nosaltres a partir del real. Després es divideix la classe en compradors i venedors. També caldrà confegir la moneda. Podria usar-se moneda comprada. La següent sessió es tractarà de comprar i vendre productes, tot intentant comprar al màxim amb els diners de què es disposa.

Treball vertical.

Per anar a comprar es pot anar acompanyat en grups i decidir què es compra. Es podrà usar calculadora per anar verificant si s'arriba o no a comprar.

TIC: http://www.edu365.cat/euro/botigues9.htm

http://www.educalia.org/externs/euroclik/c/compra_joc.html