dimarts, 24 de novembre de 2009

Activitats de matemàtiques

Fitxes d'activitats


Treball sistemàtic

BLOC MATEMÀTIC. Càlcul i problemes

Material.

Fitxes de càlcul de diferents nivells. Fitxes de problemes, calculadores.

Agrupament.

Treball individual

Durada.

Durant tot el curs, cada setmana una estona.

Desenvolupament.

En un classificador hi ha fitxes de càlcul ordenades per dificultat. En un altre apartat hi pot haver fitxes de problemes. Cada infant agafa una fitxa de càlcul i la fa. Un cop acabada l'ensenya al /la mestre/a i aquest hi dóna un cop d'ull. Si està ben operat en general, podrà dir-li que ho corregeixi amb calculadora. Si hi ha errors que denoten que no ha entès l'operació, caldrà que la refaci després d'haver-li explicat de nou. Quan l'acaben, agafen una de problemes i així successivament. Paral·lelament poden anar-se posant als ordinadors per a fer treball de càlcul i problemes a l'ordinador.

Treball vertical.

Tot i ser un treball individual, va bé que puguin parlar i ajudar-se, ja que quan tenen dubtes sovint consulten al company i aquest a l'ajudar-lo, TAMBÉ està treballant matemàtiques, consolidant un coneixement.

TIC: Jclic: Càlcul mental del Quinzet, Algorisme de la divisió, Multiplica- multiplica, sèries d'operacions...

D'altres: http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/joc_operacions/joc_operacions.html

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/maquina_calcular/maquinaCalcular.html

Temporització: Setmanalment

Càlcul mental

BLOC MATEMÀTIC. Càlcul i Problemes

Material.

Graella de respostes o full en blanc per respondre, dossier amb problemes

Agrupament.

Individual

Durada.

Durant tot el curs periòdicament

Desenvolupament.

El mestre passarà el dossier a un infant que llegirà, primer en veu baixa per a ell i després dos cops en veu alta un problema. Quan els infants ja han respost, giren el full o ho tapen. Es passa el dossier a un altre infant i es torna. Es poden fer 5 o 10 problemes. La correcció després es fa en veu alta i per torns.

Treball vertical.

Si bé estan seriats per a un determinat nivell, cada problema es pot fer per diferents nivells, ja abasten una franja molt ampla.

TIC: Problemes del Quinzet http://www.xtec.es/~aporta1/mates/mates1.htm

Temporització: Setmanalment


Distàncies de les sortides.

BLOC MATEMÀTIC. Mesura i càlcul

Material.

Atles, plànols, cordills, metres, regles.

Agrupament.

Per parelles o grups de tres.

Durada.

A partir d'una sessió i es pot anar fent a les diferents sortides.

Desenvolupament.

Un cop s'ha determinat on s'anirà d'excursió o de colònies es mesurarà la distància sobre plànol a aquests indrets. Després es podrà fer la conversió utilitzant l'escala.

Treball vertical.

Fer ús de l'escala requereix un grau de coneixement de les quantitats i el càlcul, però es poden fer comparacions amb distàncies conegudes i a partir de comparar-ho veure'n la relació. També es pot fer abans dins del poble, marcar un recorregut, calcular-ne la distància i després comprovar-ho al lloc.

TIC: http://www.icc.es/web/content/ca/index.html

Temporització: Abans de cada sortida


Estació meteorològica

BLOC MATEMÀTIC. Mesura, càlcul, probabilitat i estadística.

Material.

Termòmetre, pluviòmetre, anemòmetre, baròmetre, cartolina, fulls de gràfiques.

Agrupament.

Grups de quatre

Durada.

A partir de dues sessions i tot el curs.

Desenvolupament.

Podem tenir tots els aparells o només un o dos... A la primera sessió ens familiaritzarem amb ells amb tot el grup classe. Podem fer diferents activitats per a conèixer com funcionen, tot i que estaria bé que ho descobrissin sols a partir de l'experimentació. Un cop sabem com funciona cada aparell, confegirem una graella d'observació, cada grup la seva i una per classe on cada dia s'anotaran les dades. A final de setmana o del mes es pot representar gràficament l'evolució de cada dada i fer previsions.

Treball vertical.

Bàsicament tots els infants poden llegir les dades i anotar-les, després podrem determinar la tasca de cadascú, segons el nivell, de què se'n fa amb les dades. Pot introduir-se l'excel per tal d'anotar les dades.

TIC: Programa Excel.

Temporització: Setmanalment / Quinzenalment


Jocs comercialitzats.


BLOC MATEMÀTIC. Problemes, càlcul, estadística.

Material.

Diferents tipus de joc. Possibles jocs:

- Awalé

- Rummi classic

- Sortilegis

- Escacs

- Marcar requadres

- Jocs de cartes: el 15, el 7 i mig, parelles...

- Master mind

- Nim

- Joc de l'oca

- Parxís

Agrupament.

Dependrà del joc

Durada.

Pot fer-se setmanalment

Desenvolupament.

Hi ha diferents jocs de taula que poden servir per a treballar molts aspectes i de manera lúdica. A més a més les franges d'edat que abracen són amples i són molt recomanables per a treballar diferents nivells.

Treball vertical.

TIC: http://www.xtec.cat/crp-bages/html/maletes/maletes_mates.htm

Temporització: Setmanalment / Quinzenalment

Parades de Sant Jordi, viatge de final de curs...

BLOC MATEMÀTIC: Càlcul - Problemes

Material.

Allò que es vendrà, calculadora.

Agrupament.

Individual o per parelles.

Durada:

D'una a dues sessions a més de les que es necessiten per a vendre.

Desenvolupament:

Quan per Sant Jordi es fa la parada, aquesta activitat està molt bé que la portin els mateixos infants. Un cop arriben els materials per a vendre a l'escola, caldrà fer un llistat del nombre de materials a vendre, classificant-ho, marcant els preus reals i sumant tot el què val. Després s'haura d'afegir una quantitat que seran els guanys i finalment veure'n el benefici. També és important que els infants puguin tocar, comptar fent piles de diners i amb tota llibertat.

Treball vertical.

Es pot fer de vàries maneres. Una és repartir la feina segons la dificultat. Uns comptaran articles, sumaran els preus que hi ha marcats, si hi ha roses multiplicaran i d'altres podran comptar, per exemple el % a afegir de preu. A l'hora de comptar els diners que hi ha, tots els nens i nenes ho haurienn d'anar fent. O bé tots fan el mateix però els infants més petits poden usar la calculadora per a fer les operacions més complexes, treballant amb un company més gran i comprovant el resultat.

TIC: http://www.edu365.cat/euro/botigues9.htm

http://www.educalia.org/externs/euroclik/c/compra_joc.html

Temporització: Anualment


Cuinar pastissos

BLOC MATEMÀTIC. Càlcul - Mesura

Material.

Ingredients per a cuinar, estris de cuina.

Agrupament.

Per grups de quatre persones.

Durada.

4 sessions.

Desenvolupament. A la primera sessió es treballa sobre el procediment de fer un pastís, els passos a fer, què es necessita. A les dues següents sessions es treballa sobre la recepta del pastís. Aquest es pot fer per a cada festa. A partir de diferents receptes que hauran portat els nens i nenes ( se'ls haurà avisat abans ) se'n escollirà una entre tots. Un cop escollida, caldrà primer de tot passar els ingredients que estan per a quatre persones, en general, a la classe. Hi ha grups que els és més fàcil primer calcular per a una persona i després per a la classe i d'altres ho fan directament. Un cop s'ha esbrinat quina quantitat de cada s'haurà de portar, els mateixos nens hauran de plantejar com es repartirà per a tota la classe i cada grup s'haurà de repartir el material de cuina necessari. La tercera sessió és la de cuina, mesurant quantitats i anar seguint unes instruccions.

Treball vertical.

Possiblement la variació més gran serà en l'ajut que donarem als infants. Les pistes seran més o menys explícites segons el nivell on estan.

TIC: Recerca de receptes. http://www.lesmevesreceptes.com/receptes

http://www.guardia.cat/cuina/index.html

Temporització: Trimestralment