dimarts, 10 de novembre de 2009

Activitats de matemàtiques III

Reglets

BLOC MATEMÀTIC. Numeració i càlcul

Material.

Reglets, paper d’embalar, fulls i llapis

Agrupament.

Per grups de 3

Durada.

A partir de dues sessions

Desenvolupament.

Als infants se'ls dóna una relació i a partir d'aquesta han d'anar trobant els valors de tots els reglets. Un cop els han esbrinat cal que ho plasmin en un full. Després usarem els reglets per anar descobrint propietats matemàtiques. Descobertes possibles, a partir d'una pista, parells i senars. El parell com a suma de dos nombres iguals mentre que el senar no. Descomposició de productes. Trobar un resultat 30 com a productes possibles. Cal dir que els reglets tenen la particularitat que el mateix nombre té la mateixa llargària. Maneres de fer la multiplicació d'una suma, multiplicar per zeros. Nombres quadrats.... O a partir, un cop s'ha treballat molt, de descobertes personals. Tota la investigació feta es pot plasmar en un mural.

Treball vertical.

Es pot fer un taller d'investigació on cadascú descobrirà diferents propietats que es podran posar en comú al final.

TIC: http://www.xtec.es/~aaubanel/Fitxes/F1.pdf


Àbacs

BLOC MATEMÀTIC. Numeració i càlcul

Material.

Àbacs

Agrupament.

Per grups de tres.

Durada.

A partir d'una sessió

Desenvolupament.

Aquest estri ens servirà per escriure i descompondre els números , així com per fer operacions.

Treball vertical.

El mateix estri però amb diferents quantitats a l'hora d'escriure números.


Minicòmputer de Papy

BLOC MATEMÀTIC. Numeració i càlcul

Material.

Cartolina, cigrons.

Agrupament.

Per parelles

Durada.

A partir d'una sessió

Desenvolupament.

A la primera sessió podem veure els nombres egipcis i asteques. Són sistemes que afegeixen un símbol a l'hora d'augmentar el nombre i no depenen de la posició.

Després en una cartolina de forma quadrangular es parteix en quatre parts. Hi ha quatre regles bàsiques.

1. Cada número que es vol fer s'afageix una peça.

2. Sempre es comença per baix a la dreta.

3. Mai hi pot haver dues peces juntes.

4. Avança en ziga-zaga

A partir d'aquí es pot investigar per parelles els diferents nombres que sorgiran.

Serveix per descobrir una numeració basada en la posició. A partir d'aquesta, un cop hem vist que es basa en la posició, podem passar als nombres romans, que també són posicionals i als nombres de base decimal.

Treball vertical.

Tot treball d'investigació i més quan s'introdueix amb quelcom desconegut per a tothom i que té unes regles fàcils d'executar per a tothom, permet que tothom pugui fer les seves descobertes.

TIC: http://mengelberg.home.comcast.net/~mengelberg/CSMP/csmp.html

http://www.springerlink.com/content/w52hp25508j56329

Memorització

BLOC MATEMÀTIC. Càlcul, numeració

Material.

Cartolines, tisores, cola.

Agrupament.

Grups de quatre.

Durada.

A partir de dues sessions.

Desenvolupament.

A la primera sessió es poden confegir les fitxes. Poden ser des d'operacions de càlcul fins a propietats de geomètriques... Un cop s'han fet les fitxes es jugarà. Per als més petits es pot fer a partir de catàlegs comercials, relacionant meitats d'objecte, número escrit i xifra, cullera i plat de sopa...

Treball vertical.

Si es treballen operacions pot usar-se calculadora segons el nivell uns mentre els altres se'ls suposa que ja saben els resultats. Si és geometria segurament seran conceptes nous per a tots.


Antropometria

BLOC MATEMÀTIC. Mesura i càlcul

Material.

Cintes mètriques, regles...

Agrupament.

Per parelles

Durada.

A partir d'una sessió

Desenvolupament.

Les primeres unitats de mesura que disposem són les referents al nostre cos i així s'ha fet servir al llarg de la història de la humanitat. D'això se'n pot fer una recerca ( colze, 45 cm, peu, 30 cm, pam 20,8 ... ) i després comparar-ho amb les nostres mesures. Escollint-ne una es pot prendre diferents distàncies de l'escola i després s'introdueix el metre.

Treball vertical.

Prendre mesures es pot fer a totes les edats, el què caldrà serà veure'n la motivació, des de prendre mesures per pintar les línies del terreny de joc de l'escola fins ales mesures per construir una casa.

TIC: http://ca.wikipedia.org/wiki/Longitud

http://www.icc.es/web/content/ca/index.html

Cercar el tresor.

BLOC MATEMÀTIC. Mesura i geometria

Material.

Quelcom per a amagar, metre, transportador d'angles.

Agrupament.

Grups de tres o quatre.

Durada.

A partir de dues sessions.

Desenvolupament.

A la primera sessió es presenta un mesurador d'angles. És un triangle amb un vèrtex de 90 graus. A mesura que es va doblegant per la meitat van sortint angles. Aquests ens serviran per a decidir el gir que farem. Cada grup amaga un objecte i després des d'un punt d'inici descriu un recorregut. Abans s'hauran de consensuar les instruccions ( gir en angles, avançar, retrocedir... ) i les unitats que farem servir.

Treball vertical.

Els conceptes bàsics són aptes per a tothom. La complicació pot venir a l'hora de decidir les unitats que usarem. Podria fer-se, per precisar, amb el transportador d'angles.

TIC: Jclic de mesura


Classificació geomètrica

BLOC MATEMÀTIC. Geometria

Material.

Fitxes amb formes geomètriques, de cossos amb volum... Diccionaris, estris per a mesurar, qualcom per enganxar.

Agrupament.

Des de grups de quatre.

Durada.

A partir d'una sessió.

Desenvolupament.

Es reparteix entre els diferents infants diferents figures ( o cossos si es fa amb volum ). Després se'ls demana que busquin relacions entre ells i els agrupin, intentant trobar les característiques de cada un. Una manera d'exemplificar-ho seria agafant un estoig i fent-ne la classificació, anar fent grups i després subgrups, de tal manera que vegin que al final cada objecte té un camí que el defineix. Poden usar qualsevol raonament, no cal que facin servir llenguatge matemàtic, segurament ja trobarem la traducció al mirar-ho. A més a més, no hi ha una classificació bona i una dolenta, el què permet que tothom ho pugui fer, ja que tothom pot veure'n qualitats de cada objecte. Un cop classificat es descriu el resultat en un mural on apareixerà una clau amb les propietats. El diccionari ens servirà per a buscar com s'anomena aquella propietat que sabem però no sabem com es diu, per això buscarem polígons, per exemple i podrem relacionar.

Treball vertical.

Cadascú veu unes propietats i a més haurà de saber-les explicar, contrastant i confirmant allò que sap.

TIC: Jclic


Plànols a partir de capses

BLOC MATEMÀTIC. Geometria.

Material.

Caixes de cartró buides de diferents mides i formes, paper d'embalar, plànol del poble, càmera de fer fotos...

Agrupament.

A partir de grups de quatre

Durada.

A partir de dues sessions.

Desenvolupament.

A la primera sessió inspeccionem l'entorn de l'escola. Mirem els diferents edificis, els fotografiem, ... Després intentem relacionar cada edifici amb una caixa de les que tenim, intentant que s'assembli el volum. Un cop ho tenim, sobre un full d'embalar hi anem col·locant les caixes de manera que ens recordi el què hem vist. Quan ja ho tenim fet, reseguim el contorn de les caixes sobre el paper d'embalar i tot anomenant cada edifici ( escola, mercat, casa tal... ) aixequem les caixes i tenim un plànol dibuixat. Només caldrà anar posant noms de carrers i si volem algun detall.

Treball vertical.

TIC: http://www.icc.es/web/content/ca/index.html


Figures còncaves i convexes

BLOC MATEMÀTIC. Geometria

Material.

Cinta aïllant, paper vegetal, diferents figures planes.

Agrupament.

En gran grup.

Durada.

A partir d'una sessió.

Desenvolupament.

Es fan amb cinta aïllant dues figures al terra, una còncava i l'altra convexa. Després es fa que un nen o nena camini reseguint el contorn i dient cap a on gira. Després es fa alhora i es mira quina diferència hi ha. Un cop s'ha fet i s'ha determinat la figura còncava i la convexa, es calcarà amb paper vegetal cada angle i es marcarà el sentit del gir. Un cop es tenen tots els angles superposats, s'aniran superposant per adonar-se que tots fan un gir complet. A la següent sessió es pot classificar entre còncaves i convexes sidferents figures.

Treball vertical.

o és tan important etiquetar les figures sinó adonar-se'n de les diferències. Pels més grans poden usar el mesurador d'angles o bé el transportador i calcular quan val el gir fet.

TIC: Jclic