dimarts, 10 de novembre de 2009

Activitats de matemàtiques IV

Joc: Descomposició de nombres

BLOC MATEMÀTIC. Càlcul.

Material.

Cistella de bàsquet, pilota. ( galleda i bola de plata )

Agrupament.

Per grups

Durada.

Una sessió

Desenvolupament.

Cal aconseguir la puntuació que es determini de la manera més exacte possible.

Treball vertical.

Pot apropar-se o allunyar-se segons el nivell, o variant els valors.

TIC: Jclic


Múltiples i divisors

BLOC MATEMÀTIC. Càlcul i numeració

Material.

Pedretes, taps d'ampolles, galledes

Agrupament.

Per grups

Durada.

Una sessió.

Desenvolupament.

Els grups es col·loquen en un extrem de la pista i es deixa un cubell ple de taps o pedres a l'altre extrem. Al sentir el senyal cada membre de l'equip haurà de portar al seu punt de sortida un nombre de pedres determinat, després sortirà el següent. La normativa pot ser:

- al final tenir un nombre d'objectes múltiple de 2 o de 3, 5...

- igual que abans però tothom ha de portar com a mínim un objecte.

- cada membre del grup ha de portar divisors de 25, 24, 12, 8. Una vegada s'ha usat un divisor, cap altre membre del grup el pot usar.

Treball vertical.

Treball col·lectiu on la dificultat pot variar segons el què es demana, i com es diu.

TIC: Jclic


La divisió

BLOC MATEMÀTIC. Càlcul

Material.

Piques, esglaons...

Agrupament.

Per petits grups

Durada.

Una sessió.

Desenvolupament.

Primer cal baixar les escales de dos en dos, tres en tres... quants salts hem fet? On fem menys salts? Per què? Després situem piques en fila i el mateix saltant-les. Ens demanem el mateix. Per acabar tenim les piques en fila i en un joc de relleus cada nen/a ha d'encerclar 3, 4... piques amb un guix i tornar. Quants paquets hi ha? Quantes piques sobren?

Treball vertical.

Introducció a la divisió que es pot anar complicant augmentant els valors.

TIC: Jclic. Algorisme de la divisió.


Caçadors de formes, números...

BLOC MATEMÀTIC. Numeració i geometria

Material.

Agrupament.

Per grups

Durada.

A partir d'una sessió

Desenvolupament.

Tot el gran grup surt a passejar pels volts de l'escola caçant ( buscant ) o números o bé formes geomètriques que abans s'hauran parlat i mirat.

Treball vertical.

La cerca pot variar segons el grup


Regle de numeració

BLOC MATEMÀTIC. Numeració

Material.

Cartolina, regle

Agrupament.

Per parelles

Durada.

A partir d'una sessió

Desenvolupament.

Una tira de cartolina es marca amb 7 caselles. Cada tres caselles la línia divisòria es fa amb retolador, la resta amb llapis. Començant per la dreta tenim U ( unitats ), D ( desenes ), C ( centenes)... Ens servirà per a fer dictats de nombres, sabent que quan sona la paraula mil estem a la primera línia feta amb retolador, i quan sentim milió a la segona. Ve a ser una eina per escriure nombres.

Treball vertical.

Mentre uns infants escriuen els nombres en xifres, d'altres els poden escriure amb lletres.

El joc de l'oca

BLOC MATEMÀTIC. Numeració, càlcul, problemes, geometria

Material.

Cartolina, regle

Agrupament.

Per grups de quatre

Durada.

A partir de dues sessions

Desenvolupament. Cada grup decideix com serà el taulell, quines caselles seran oca, quines no tindran res i quines proves. Després es confegeixen unes targes amb preguntes de tot tipus, des de dibuixar un cos a fer una operació, això ho trien ells. Un cop tot fet es juga com al joc de l'oca però amb proves a certes caselles.

Treball vertical. El fet que cadascú pot fer la prova que vol i després jugar en grups, permet que tothom pugui fer segons el seu nivell i després juguen conjuntament solucionant problemes comuns.

TIC: Jclic. L'oca matemàtica.

Jocs de cartes

BLOC MATEMÀTIC. Numeració, càlcul, problemes, geometria

Material.

Cartolina, regle

Agrupament.

Per grups de quatre

Durada.

A partir de dues sessions

Desenvolupament. Les cartes poden ser d'operacions, de figures geomètriques... que es faran ells. Després es pot jugar a la mona, fer parelles, famílies... de quatre cartes. Per tant, cadascú farà una família de quatre, per exemple, quatre triangles diferents, quatre operacions que donin 5...

Treball vertical. Joc que s'autoadapta al ser creat per ells mateixos.