dijous, 17 de gener de 2013

Sobre el terreny de davant de l'escola i les diferències de preu


Fa unes setmanes, després de l'acord entre l'Ajuntament de Calders i uns particulars per un terreny de davant de l'escola, sortia una notícia al Regió7.
Avui, la rèplica. Aquest és l'escrit que s'ha passat al regió7 i a manresainfo.cat La diferència notable. Un, el portal web, el transcriu literalment, l'altre,  el de paper, interpreta. Què hi farem. 

PUNTUALITZACIONS A UNA NOTICIA


Arran de la notícia Calders pagarà 200.000€ per tancar vuit anys de litigi per l’accés a l’escola apareguda al diari Regió-7 en la seva edició del dia 20 de desembre de 2012, els sota signants, ex-alcaldes i ex-regidors de l’Ajuntament de Calders fem les següents puntualitzacions:

1 – Que l’any 1998 l’Ajuntament de Calders va adquirir, registrar i escripturar legal i lícitament un terreny de 2’5 Ha. al seu legal propietari en aquella data i no pas a un “espoliador” com es qualifica a les persones en aquella noticia.
2 – Que és obligació de l’Ajuntament de Calders, i així s’ha actuat, defensar la legitimitat de les diferents propietats i interessos municipals per davant dels interessos particulars.
3 – Que l’any 2004 l’Ajuntament de Calders si que va atendre les reclamacions fetes pels demandants que van aportar una escriptura de l’any 1908, tot i que l’ajuntament n’era propietari des del 1998, a l’igual que ho era i ho continuen sent, amb les mateixes escriptures i segregacions, la Cia. Telefònica i dos particulars (als quals els demandants no han reclamat mai res). Aquesta resposta va seguir el mateix sentit i argumentació que tots els ajuntaments anteriors havien realitzat.
4 – Que l’Ajuntament de Calders no ha fonamentat la defensa dels seus interessos en base “a una sentència de l’època franquista” com de forma arbitrària i lleugera es diu en l’esmentada noticia i sí, en canvi, en base a
- Exposició pública del projecte de construcció de les noves escoles, sense cap al·legació
- Exposició pública del projecte d'accessos, sense cap al·legació
- Exposició pública de la nova revisió cadastral, sense cap al·legació
- Escriptura de compra i registre de la propietat de l’any 1998
- Declaració jurada de la Sra. Antònia Cortés Oliveras, besàvia dels demandants, de data 26 de novembre de 1952 en que reconeix la no propietat de l’esmentat terreny
- Certificat del secretari municipal i de l’alcalde de l’any 1978
- Escriptura de compravenda i posterior segregació de Telefònica de l’any 1979
- Escriptura de compravenda i posterior segregació de l’any 1991
- Certificat cadastral 6674102DG1267S0001LB.
La Candidatura Democràtica de Calders, des del 1987 fins al 2011 al capdavant de l’Ajuntament de Calders, ha fet sempre defensa dels seus interessos públics, malgrat això algú ho consideri un “malson que mai s’hauria d’haver iniciat”, per davant dels dubtosos interessos de particulars. Sí que es pot retreure a anteriors ajuntaments, i així ho acceptem, el fet de no haver defensat amb major fermesa i contundència els drets sobre aquest terreny no edificable, però de cap manera el fet de disposar d'uns terrenys en base a una suposada “sentència franquista”.
5 – Tot i que la sentència en cap cas diu que s’hagi d'indemnitzar a la part demandant, i molt menys per l’import a que s’ha arribat a l’acord al que es fa referència, bo i entenent que calia defensar judicialment els interessos de l’Ajuntament de Calders en totes les vies i opcions que encara eren obertes i que l’actual equip de govern ha declinat fer-ho, els sota signants reconeixen tot el dret i legalitat de l’opció acordada pels set regidors de l’actual equip de govern però volen deixar ben clar que la opció presa és una de les tantes possibilitats que hi havia i que, per tant, aquesta decisió és i serà responsabilitat única i exclusiva dels regidors que hi van votar a favor.
6 – Que acceptant i respectant la lícita però discutible voluntat de l’actual equip de govern d’arribar a un acord pactat amb la part demandant per a indemnitzar els 1.084 metres quadrats no edificables reclamats, discrepem en el fet de “comprar-ne” 2.671 metres quadrats (on són? d’on surten?) si solament es reconeixien judicialment a la part demandant aquests 1.084 metres quadrats no edificables. Discrepem igualment en el valor econòmic acordat de 200.000 € per a un valor cadastral reconegut l’any 2011 de 37.407 €.
7 – L’actual alcalde de Calders esmenta “que ha mogut cel i terra per arribar a un acord i no haver d’aterrar part del complex de l’escola”, doncs cal dir que això no és cert ja que des de la primera sentència (any 2008) s’exclou explícitament qualsevol afectació o reclamació sobre el “complex de l’escola” i sí solament sobre els accessos no edificables.
8 – Es fa referència, també, a una suposada “bona voluntat per arribar a un acord econòmic , que en cap cas compartim ja que per a un terreny no edificable i cadastralment valorat en aquella data en poc més de 30.000 € se'n demanaven, en prova de “bona voluntat”, segons escrit de data 16 de desembre de 2009, 350.000 €, quantitat que en cap cas, efectivament, no es va atendre ni negociar entenent-la del tot abusiva i especulativa i considerant, un cop més, que calia prioritzar sempre els interessos públics de l’Ajuntament de Calders i no pas els guanys desproporcionats i injustificats d’uns particulars als quals l’actual alcalde defensa públicament per davant del propi ajuntament al qual representa.
9 – Que el fet d’haver de destinar les subvencions que l’Ajuntament de Calders pot rebre de la Diputació de Barcelona per al que resta de legislatura per a abonar aquests 200.000 € pactats entre l’actual ajuntament i uns particulars per a un terreny no edificable és una decisió única i d'exclusiva responsabilitat de l’actual equip de govern.
10 – Que tot i compartir aquest escrit nombrosa gent que no ha estat mai a l’ajuntament de Calders aquest el signem solament les persones que al llarg dels anys han tingut alguna relació o responsabilitat a l’ajuntament de Calders i, directa o indirectament, amb l’esmentada noticia i les manifestacions fetes per l’actual alcalde.
11 – Que tal i com s’ha fet fins ara, aquest és el primer i últim escrit públic que de forma col·lectiva es fa, a la vegada que continuarem mantenint-nos com fins ara, fora de qualsevol opinió o manifestació pública relacionada amb altres temes de la política municipal entenent que aquesta és la millor manera de donar total legitimitat democràtica, absoluta llibertat i plena i exclusiva responsabilitat de les decisions i acords que els actuals regidors a l’equip de govern prenguin de la forma que considerin més adient i oportuna per al futur del nostre poble.


Calders, 14 de gener de 2013.


Pere Aguilar Vall (regidor, 1987-1995)
Conxita Capsada Palomas (regidora, 2007-2011)
Jaume Carné Coll (alcalde, 1995-1999 i regidor, 1991-1995)
Lurdes Castells Centellas (regidora, 1999-2007)
Montse Castells Centellas (regidora, 1995-1999)
Rosa Mª Coll Ponsa (1ra. Tinent d’Alcalde, 2003-2007 i regidora, 1995-1999)
Xavier Costa Segarra (1r Tinent d’alcalde, 2007-2011 i regidor, 2003-2007)
Jaume Perarnau Llorens (alcalde, 2003-2011)
Sergi Pich Cañisà (regidor, 2007-2011)
Elena Planas Coll (regidora, 2007-2011)
Martí Saladelafont Galí (1r tinent d’alcalde, 1995-1999)
Xavier Valldeperas Nuri (regidor, 1999-2003)
Xavier Picanyol Rius ( regidor, 1995- 1999 )

1 comentari:

Anònim ha dit...

És la diferència entre els reportatges "robats" o per encàrrec i la noticia transcrita tal com és i sensen fer interpretacions personals molt desafortunades