dimarts, 15 de març de 2016

La revista amb l'article

http://www2.rosasensat.org/revistes/perspectiva-escolar/numero/386

Fa uns mesos ho vaig anunciar i avui, en arribar a casa, he trobat el sobre amb un parell d'exemplars de la revista "Perspectiva escolar" i a dins l'article que els vaig enviar i que varen acceptar de publicar.
De nou m'he sentit feliç i de nou, m'agradaria animar a tots aquells mestres que treballen amb passió, que deixin negre sobre blanc allò que fan. És cert que no estem massa acostumats a fer-ho, a vegades ens sembla que no és prou interessant, però és important que tot allò que es fa a l'escola no es quedi només allà, per d'aquesta manera, entre tots, anar creixent i enriquint-nos els uns amb els altres i si és o no interessant, ja ho decidiran aquells que ho llegeixin.
D'altra banda, a més de deixar per escrit una feina, m'agrada pensar que també amb ella deixes constància d'un grup d'infants i els fas visibles i, perquè no, fas una instantània del moment i l'immortalitzes.